Välkommen till Internetgruppen aa12-steg

Tyvärr så kan vi inte ta in nya medlemmar i gruppen i dagsläget!

Vi hänvisar till vår systergrupp under länk: info@aa-mail.se

 

MVH

Åke webbansvarig


Start

Vad är AA?

AA - för vem?

Riktlinjer Internet

Om mötet störs och Blue Card

Tolv frågor som bara
du själv kan svara på

AA:s Tolv Steg, Traditioner, Löften

Sinnesrobönen

Hur det fungerar

Levnadsberättelser

Gruppsamvetsmöte

Praktiskt möte

Kontakt

Länkar


AA12-steg.se är ett AA-möte på Internet och fungerar som ett vanligt AA-möte. Det är samma mötesformer, mötesetikett och organisation. Den enda skillnaden är att vi skriver istället för att
prata och vi är inte bundna till tid och plats.

Varje möte har en utsedd mötesledare. Steg, traditioner och tema varvas enligt bestämt schema.

Mötesdeltagarna delar sina erfarenheter, styrka och förhoppningar med varandra.

AA12-steg.se ersätter inte vanliga AA-möten. AA12-steg.se är ett komplement till vanliga AA-möten

AA12-steg.se på Internet finns för att på ett enkelt sätt göra AA tillgängligt,
framför allt för nykomlingar.

Vår ledstjärna är AA:s Tolv Traditioner.

Vi följer etikettsregler för Internet, Blue Card och vi har regler för vad som händer om någon stör ett pågående möte.

Gruppens huvudsyfte är att föra budskapet om tillfrisknande från alkoholism vidare till andra alkoholister som fortfarande lider.

Hatten är vår enda inkomstkälla, webbhotell & tjänar administration kostar, blir det pengar över skickar vi till: ”Att föra budskapet vidare”!

AA12-steg:s hattkonto Sörmlandsbanken: 8257- 8.423 471 960-9

Vill du ha kontakt med oss? Maila till: info@aa12-steg.se

© 2007 - 2011 www.aa12-steg.se

Uppdaterad den 13 april 2018