Välkommen till Internetgruppen aa12-steg


Start

Vad är AA?

AA - för vem?

Riktlinjer Internet

Om mötet störs och Blue Card

Tolv frågor som bara
du själv kan svara på

AA:s Tolv Steg, Traditioner, Löften & 12 koncept

Sinnesrobönen

Hur det fungerar

Levnadsberättelser

Gruppsamvetsmöte

Praktiskt möte

Kontakt

Länkar


Tolv frågor som bara du själv kan svara på.

 1. Har du någonsin försökt att sluta dricka en vecka - eller längre - utan att lyckas med det?

  De flesta av oss försökte många gånger att avhålla oss helt från alkohol innan vi vände oss till AA. Vi avgav heliga löften till familj och arbetsgivare. Vi avlade högtidliga nykterhetslöften. Ingenting fungerade förrän vi gick med i AA. Nu tar vi det lugnt. Vi lovar varken oss själva eller någon annan någonting. Vi koncentrerar oss bara på att inte ta det första glaset idag. Vi håller oss nyktra en dag i sänder.
   
 2. Tar du illa upp när andra försöker påverka dig att sluta dricka?

  Många försöker att hjälpa människor med alkoholproblem. Men de flesta alkoholister berörs illa av andras goda råd, när det gäller deras alkoholvanor. AA tvingar inte någon till något. Men om vi blir tillfrågade berättar vi om vår erfarenhet och ger praktiska tips om hur man kan leva utan alkohol.
   
 3. Har du någonsin försökt att kontrollera ditt drickande genom att övergå från en
  spritsort till en annan?

  Vi försökte alltid hitta ett säkert mönster för vårt drickande. Vi övergick från starksprit till vin eller öl. Eller inbillade vi oss att vatten var bra att späda ut med. Eller så tog vi våra supar rena och slutade med cocktails. Vi försökte att dricka bara vid vissa klockslag. Men på vilket sätt vi än började, så slutade vi undantagslöst med att bli berusade.
   
 4. Har du tagit en återställare under det sista året?

  De flesta av oss är övertygade om (av egen erfarenhet) att svaret på denna fråga ger en ganska säker indikation om en person är på väg att bli alkoholist - eller redan passerat gränsen för ett normalt drickande.
   
 5. Avundas du folk som kan dricka, utan att råka ut för svårigheter?

  Det är uppenbart att millioner människor kan dricka socialt - ibland stora kvantiteter - utan att allvarligt skada sig själva eller andra. Har du någonsin undrat över varför alkohol så ofta är början till katastrofer för dig?
   
 6. Har dina alkoholproblem gradvis blivit värre under det sista året?

  Alla medicinska rön visar att alkoholism är en gradvis tilltagande sjukdom. När en människa en gång förlorat kontrollen över sitt drickande förvärras problemet och det försvinner aldrig. En alkoholist har egentligen bara tre alternativ:
  * att dricka ihjäl sig
  * att hamna på sluten psykiatrisk vårdavdelning eller
  * att avstå från alkohol i varje form.
  Valet verkar enkelt.
   
 7. Har ditt drickande skapat problem i hemmet?

  Många av oss hävdade att vi drack på grund av svåra och irriterande hemförhållanden.
  Det föll oss sällan in att problem av detta slag snarare förvärrades än löstes genom
  vårt okontrollerade drickande.
   
 8. Försöker du skaffa dig extra drinkar på bjudningar?

  När vi var tvungna att gå på bjudningar tog vi antingen en styrketår innan vi gick dit eller också lyckades vi få mer än de andra under kvällen. Vi fortsatte sedan ofta med några sängfösare.
   
 9. Hävdar du fortfarande trots bevis om motsatsen, att du kan sluta dricka av dig själv,
  närhelst du önskar?

  Självbedrägeri förefaller naturligt för en problemdrinkare. De flesta av oss, som nu är med i AA, försökte upprepade gånger att sluta dricka, utan hjälp av andra. Men vi kunde inte.
   
 10. Har du under det senaste året varit borta från ditt arbete därför att du druckit?

  När vi drack och var frånvarande från arbetet försökte vi ofta förklara och ge en orsak till vår sjukdom. Vi använde många sjukdomar - egna och andras - som ursäkt för vår frånvaro.
  I själva verket lurade vi bara oss själva.
   
 11. Har du någonsin haft minnesförluster när du druckit?

  Minnesförluster eller så kallad "blackouts" (när vi fortfarande fungerade på något sätt, men efteråt inte hade något minne av vad som hänt) tycks vara gemensamt för många av oss som nu medger att vi är alkoholister. Vi vet numera alltför mycket om alla svårigheter vi råkade ut för när vi tappade minnet och uppförde oss absolut ansvarslöst.
   
 12. Har du någon gång haft en känsla av att du skulle kunna göra mera av ditt liv om du
  slutade dricka?

  AA kan inte ensamt lösa alla dina problem. Men beträffande alkoholproblemet kan vi visa dig hur man kan leva utan minnesförluster, baksmälla, samvetsförebråelser och självmedlidande för att vi druckit. En gång alkoholist - alltid alkoholist. Därför undviker vi i AA det där första glaset. När vi gör det, så kan vi kontrollera vårt liv igen.
  Vi blir lyckligare och får tillbaka vår självrespekt.

  Vilket blev ditt resultat?

  Svarade du JA på fyra eller fler frågor? Om du gjorde det så är det högst troligt att du har alkoholproblem eller kommer att få det i framtiden.

  Hur kan vi säga något sådant?

  Därför att tiotusentals nyktra alkoholisters erfarenheter har lärt oss vissa grundsanningar om symptom på alkoholproblem och om oss själva.

  Endast du själv kan, med säkerhet, avgöra om AA är någonting för dig. Om svaret blir JA skall vi med glädje visa dig hur vi lyckades sluta dricka.

  Om du inte ännu anser att du har ett alkoholproblem så kan vi bara föreslå att du i framtiden är fördomsfri och ärlig i din bedömning. När - och om - du känner att du behöver hjälp så är du välkommen bland oss.

© 2007 www.aa12-steg.se