Välkommen till Internetgruppen aa12-steg


Start

Vad är AA?

AA - för vem?

Riktlinjer Internet

Om mötet störs och Blue Card

Tolv frågor som bara
du själv kan svara på

AA:s Tolv Steg, Traditioner, Löften & 12 koncept

Sinnesrobönen

Hur det fungerar

Levnadsberättelser

Gruppsamvetsmöte

Praktiskt möte

Kontakt

Länkar


Hur det fungerar.

Denna text nedan läses vid de flesta AA-möten, världen över. Den är ett utdrag ur vad Anonyma Alkoholister brukar kalla "Stora Boken". Den heter annars helt enkelt "Anonyma Alkoholister" och den är att se som en instruktionsbok över hur man slipper dricka.

Sällan har vi sett en människa misslyckas som utan förbehåll följt vår väg. De som inte tillfrisknar är de som inte helhjärtat kan eller vill följa detta enkla program. Vanligtvis är det män och kvinnor som är så skapta att de inte förmår vara ärliga mot sig själva. Det finns sådana olyckliga människor.

Det är inte deras fel, det tycks vara medfött. De är av naturen oförmögna att förstå och utveckla ett levnadssätt som kräver omutlig ärlighet. Deras chanser är därför mindre än för genomsnittet. Sedan finns det också de som lider av allvarliga känslomässiga och mentala störningar, men många av dessa människor tillfrisknar trots detta – om de förmår vara ärliga. Våra berättelser avslöjar i stora drag hur vi var, vad som hände med oss och hur vi nu är. Om du har beslutat att du vill ha vad vi nu har och om du är villig att göra allt för att uppnå det - då är du mogen att ta vissa steg.

Inför några av dessa ryggade vi tillbaka. Vi trodde vi kunde finna en lättare och mindre krävande väg. Men det kunde vi inte. Med största allvar ber vi dig att vara oförskräckt och grundlig från första början. Några av oss försökte hålla fast vid våra gamla föreställningar, med påföljd att resultatet uteblev - tills vi gav upp dem fullständigt.

Kom ihåg att det handlar om alkohol, listig, falsk och stark!

Utan hjälp blir den oss övermäktig. Men det finns en som har all makt - denne ende är Gud.
Må du finna honom nu!

Halvmesyrer var oss till ingen nytta. Vi stod vid vändpunkten. Vi överlämnade oss helt i
Hans händer och bad om Hans beskydd och omvårdnad.

Här följer de steg som vi tog och som är ett förslag till ett program för tillfrisknande.

1) Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi inte längre kunde hantera våra liv.

2) Vi kom till tro på att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.

3) Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i Guds händer, sådan vi själva uppfattade Honom.

4) Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.

5) Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.

6) Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

7) Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.

8) Vi gjorde upp en lista över alla de personer vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.

9) Vi gottgjorde personligen alla dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde
    skada dem eller andra.

10) Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.

11) Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi
     uppfattade Honom - varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och
     styrka att utföra den.

12) När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta
     budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Många av oss utbrast: "Vilka krav - Det klarar jag aldrig." Tappa inte modet. Ingen av oss har ens tillnärmelsevis lyckats att helt följa dessa principer. Vi är inga helgon. Det viktiga är att vi är villiga att tillväxa i andlig riktning. De principer vi upptecknat är vägledning till en sådan utveckling.
Vi eftersträvar själsliga framsteg snarare än själslig fullkomlighet. Vår beskrivning av alkoholisten, kapitlet till agnostikern och våra personliga erfarenheter, både före och efter,
klarlägger tre viktiga grundidéer:

(a) att vi var alkoholister och inte kunde hantera våra liv.

(b) att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde befria oss från vår alkoholism

(c) att Gud kunde och ville - om vi sökte Honom.

© 2007 www.aa12-steg.se