Välkommen till Internetgruppen aa12-steg


Start

Vad är AA?

AA - för vem?

Riktlinjer Internet

Om mötet störs och Blue Card

Tolv frågor som bara
du själv kan svara på

AA:s Tolv Steg, Traditioner, Löften & 12 koncept

Sinnesrobönen

Hur det fungerar

Levnadsberättelser

Gruppsamvetsmöten

Praktiskt möte

Kontakt

Länkar


"Levnadsberättelser".

Här kan du läsa AA-medlemmars egna berättelser om hur sjukdomen
alkoholism och mötet med Anonyma Alkoholister har påverkat deras liv.

Annikas levnadsberättelse

Anna-Lenas levnadsberättelse

Lars C levnadsberättelse

PG:s levnadsberättelse

Bittans levnadsberättelse

PO:s levnadsberättelse

Annes levnadsberättelse

Roffes levnadsberättelse

Vill du skicka in din livshistoria? Vill du dela med dig av det som var,
vad som hände och hur det år nu?
Skriv och skicka till: info@aa12-steg.se

© 2007 www.aa12-steg.se