Välkommen till Internetgruppen aa12-steg


Start

Vad är AA?

AA - för vem?

Riktlinjer Internet

Om mötet störs och Blue Card

Tolv frågor som bara
du själv kan svara på

AA:s Tolv Steg, Traditioner, Löften & 12 koncept

Sinnesrobönen

Hur det fungerar

Levnadsberättelser

Gruppsamvetsmöte

Praktiskt möte

Kontakt

Länkar


Vad är AA?

Ingressen:

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och
hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution,
ej heller till annan rörelse av något slag.

Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller
motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

© 2007 www.aa12-steg.se