Det finns lite delade meningar om vad som egentligen menas med att dricka lagom mycket och några exakta siffror finns förstås inte. Benägenheten att bli beroende varierar från person till person. I stället kan det vara bättre att tänka i termer som riskbruk, alltså en volym som kan öka risken för att beroende ska uppstå. För en man beräknas gränsen vid riskbruk gå vid 14 glas alkohol per vecka och för en kvinna är det nio standardglas. Vad är då ett ”standardglas”?

Tekniskt sett är det ett glas som innehåller 12 g alkohol, men för att få det mer begripligt så går det att göra följande uppställning:

  • 15 cl bordsvin
  • 33 cl starköl
  • 8 cl dessertvin
  • 4 cl sprit

Allt detta kan var för sig räknas som ett standardglas. Den som dricker ett par glas vin till middagen varje dag är alltså i zonen för riskbruk och kanske bör se över sina vanor för att inte öka risken för hälsoproblem av olika slag. Den här sortens alkoholkonsumtion behöver inte vara relaterad till konventionellt beroende, men den ökar ändå riskerna för negativa konsekvenser på sikt. Går det inte att på egen hand bryta den här sortens dryckesvanor finns det hjälp att få. Det är mycket lättare att förändra beteende på ett tidigt stadium.

Riskbruk kan också handla om att personer inte alls har någon vardagskonsumtion av alkoholhaltiga drycker, men i stället har svårt att begränsa sig på kräftskivan eller vid något annat festligt tillfälle. Det blir helt enkelt svårt att känna när det är dags att börja dricka vatten eller alkholfritt i stället. Det här är också ett riskbeteende som kan behöva brytas innan det blir svårhanterat. Samma sak gäller den som har dåligt ölsinne och kanske blir våldsam eller på annat sätt förlorar omdömet efter intag av alkohol. Den som tar bilen efter ”några öl” utsätter både sig själv och samhället för stor fara. Det handlar inte om risken att åka fast i en trafikkontroll utan det handlar om risken att skada sig själv och andra eftersom bland annat reaktionsförmågan påverkas även av ganska små volymer alkohol.

Det finns alltså ingen bestämd definition på ”lagom” men om du själv funderar på ditt drickande eller om andra personer någon gång försökt få dig att avstå påfyllning kan du ha ett riskbeteende som du behöver hjälp med.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *